Beyond Illusions hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

 

Beyond Illusions kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt Beyond Illusions uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar Beyond Illusions verzendt, geeft u daarmee Beyond Illusions toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding. Bij hyperlinks naar andere websites is Beyond Illusions niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

 

Ten behoeve van het gebruik van Google Analytics hebben wij:

  • een bewerkersovereenkomst afgesloten
  • gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres
  • ‘gegevens delen’ uitgezet

 

Wij maken in combinatie met de Google Analytics cookies geen gebruik van andere Googlediensten.

Beyond Illusions behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.